Ochranowske hesło tuteho lěta:

Jezus Chrystus praji: Budźće smilni, kaž je tež waš Wótc smilny!

Lk 6,36

Hrono měsaca:

Wočiń swój ert za němych a za wěcy wšitkich, kiž su wopušćeni. (Přisł 31,8)


Ochranowske hesło za pjatk, 7. meje/róžownika 2021, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Ty sy Bóh, kiž mi pomha; wšědnje na tebje čakam.

Ps 25,5

Wěmy, zo wón nas wusłyši.

1 Jan 5,15

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Zjew 5,6–14 + Přisł 25,11–28