Ochranowske hesło tuteho lěta:

Jezus Chrystus praji: Budźće smilni, kaž je tež waš Wótc smilny!

Lk 6,36

Hrono měsaca:

Wy wusyjeće wjele a chowaće mało dom; wy jěsće a so njenasyćiće; wy pijeće a so do wole njenapijeće; drastu so woblěkaće a njemóžeće so zhrěć; a štóž pjenjezy zasłuži, schowa je do dźěraweje móšnje. (Hag 1,6)


Ochranowske hesło za pjatk, 17. septembra/požnjenca 2021, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Chwalće Knjeza, wšitke jeho skutki, na wšitkich městnach jeho knjejstwa! Chwal Knjeza, moja duša!

Ps 103,22

Woni přińdu wot ranja a wot wječora, wot połnocy a wot połdnja, kiž budu so za blido sydać w Božim kralestwje.

Lk 13,29

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: 1 Kor 7,17–24 + Hebr 2,5–18